Du kan kontrollere niveauet af ultralyd, der udsendes af din Cisco Webex Board. Dit Board bruger ultralyd til at registrere enheder i det rum, der kører Cisco Webex-appen før parring.

Vi anbefaler, at du lader ultralydsstyrken være på standardniveau, medmindre du har behov for at justere den. Hvis niveauet er for lavt eller er blevet slået fra, vises en advarselsmeddelelse.

1

Åbn menuen Indstillinger på dit Board:

  • Board 70/55/85/S: tryk på systemnavnet øverst på skærmen, og tryk derefter på Indstillinger .

Hvis ultralydslydstyrkeniveauet er for lav eller deaktiveret, vises en advarselsmeddelelse under din tavles enhedsnavn. Tryk på meddelelsen for at gå direkte til de avancerede indstillinger.

2

Tryk på Avancerede indstillinger, og brug skydebjælken til at justere ultralydsstyrken .