Možete kontrolisati nivo ultrazvuka koji emituje vaša Cisco Webex tabla. Vaš Board koristi ultrazvuk za otkrivanje uređaja u sobi koja radi pod aplikacijom Cisco Webex pre uparivanja.

Preporučujemo da ultrazvučnu zapreminu ostavite na podrazumevanom nivou ukoliko nemate određenu potrebu da je podesite. Ako je nivo prenizak ili isključen, prikazuje se poruka upozorenja.

1

Otvaranje menija " Postavke" na tabli:

  • Tabla 55/70/85/S: dodirnite ime sistema na vrhu ekrana, a zatim dodirnite Postavke .

Ako je nivo jačine zvuka ultrazvuka prenizak ili isključen, ispod imena uređaja vaše table prikazuje se poruka upozorenja. Tapnite na poruku da biste odmah preљli na napredne postavke.

2

Dodirnite više opcija za postavke i koristite klizač da biste podesili jačinu zvuka ultrazvuka .