Du kan kontrollere nivået av ultralyd som sendes ut av Cisco Webex Board. Styret ditt bruker ultralyd for å oppdage enheter i rommet som kjører Cisco Webex-appen før paring.

Vi anbefaler at du forlater ultralydvolumet på standardnivå med mindre du har et bestemt behov for å justere det. Hvis nivået er for lavt eller er deaktivert, vises en advarsel.

1

Åpne Innstillinger-menyen på tavlen:

  • Styret 55/70/85/S: trykk systemnavnet øverst på skjermen, og tapp deretter Innstillinger .

Hvis ultralydvolumnivået er for lavt eller slått av, vises en advarsel under kortets enhetsnavn. Trykk på meldingen for å gå rett til de avanserte innstillingene.

2

Tapp Avanserte innstillinger , og bruk glidebryteren til å justere ultralydvolumet .