Du kan kontrollere nivået for ultralyd som ble sendt av Cisco Webex Boarden. Nett brettet bruker ultralyd for å finne enheter i rommet som kjører Cisco Webex appen før de pares.

Vi anbefaler at du lar ultralydvolumet stå på standardnivå, med mindre du har behov for å justere det. Hvis nivået er for lavt eller er slått av, vises det en advarselsmelding.

1

Åpne menyen innstillinger på brettet:

  • Kort 55/70/85/S: Trykk på system navnet øverst på skjermen, og trykk deretter på Innstillinger .

Hvis ultralydvolumnivået er for lavt eller er slått av, vises en advarsel under enhetens navn på nettbrettet. Berør meldingen for å gå rett til de avanserte innstillingene.

2

Berør Avanserte innstillinger og bruk glidebryteren for å justere Ultralydvolumet.