Du kan kontrollera nivån av ultraljud som avges av din Cisco Webex Board. Din Board använder ultraljud för att identifiera enheter i rummet som kör Cisco Webex-appen innan parkopplingen.

Vi rekommenderar att du lämnar ultraljudsvolymen på standardnivån såvida du inte har ett särskilt behov av att justera den. Om nivån är för låg eller har stängts av visas ett varningsmeddelande.

1

Öppna inställningsmenyn på din Board:

  • Tavla 2015-070-85/S: trycker du på systemnamnet överst på skärmen och sedan på Inställningar .

Om ultraljudsvolymen är för låg eller avstängd visas ett varningsmeddelande under din Board-enhetsnamn. Knacka på meddelandet för att gå direkt till de avancerade inställningarna.

2

Tryck på Avancerade inställningar och använd skjutreglaget för att justera ultraljudsvolymen .