Du kan kontrol lera vilken nivå av ultraljud som har övergenererats av din Cisco Webex Board. Din styrelse använder ultraljud för att identifiera enheter i rummet som kör Cisco Webex-appen innan du länkar.

Vi rekommenderar att du lämnar standardvolymen för ultraljud om du inte behöver ändra nivån av någon särskild anledning. Om nivån är för låg eller har stängts av visas ett varningsmeddelande.

1

Öppna inställnings menyn på din tavla:

  • Styrelse 55/70/85/S: Tryck på system namnet högst upp på skärmen och tryck sedan på Inställningar .

Om volymnivån för ultraljud är för låg eller avstängd visas ett varningsmeddelande under enhetens namn. Knacka på meddelandet för att gå direkt till de avancerade inställningarna.

2

Knacka på Avancerade inställningar och använd skjutreglaget för att justera volymen för ultraljud.