Следните команди са налични в срещи, които се хостват на Webex видео платформа 2.0 и видео устройства, които поддържат протоколи SIP и H.323 или приложение Skype за бизнеса. Командите не са налични за устройства, регистрирани в облак.

Команда

Ключова последователност

Домакинът може да заключи или отключи срещата

*5

Без или със звук за себе си

*6

Домакинът може автоматично да заглуши участниците при влизане

#6

Хостът може да заглуши всички

##

Хостът може да включи всички

99

Домакинът може да позволи на участниците да се включат сами

#7

Вдигнете или свалете ръката си *3
Домакинът или съ-домакинът могат да свалят всички ръце №3

Домакинът може да започне да записва

*9

Хостът може да спре записа

#9

Променете оформлението на вашето видео

2 или 8

Придвижвайте се между основните сесии и стаите за разбивки

№2

Показване или скриване на участници без видео #5

За да се предотврати неупълномощеното използване на ключ на организатор за домакин, ключ на организатор за среща вече автоматично ще се подновява, когато срещата приключи след насроченото време. Тази промяна е приложима за всички места за срещи от 16 октомври 2020 г.