Följande kommandon är tillgängliga i möten som tillhandahålls Cisco Webex video plattform 2,0 och video enheter som har stöd för SIP-och H. 323-protokoll eller Skype för företag-program. Kommandona är inte tillgängliga för molnbaserade enheter.

Alla deltagare kan stänga av eller slå på ljudet för sig själva, men de andra kommandona är tillgängliga endast för värden.

Kommando

Tangentkombination

Lås eller lås upp mötet

*5

Stänga av eller slå på ditt ljud

*6

Stänga av ljudet på ingångs kontrollen för värdar

#6

Tillåt Mötes deltagare att slå på ljudet

#7

Starta inspelning

* 9

Stoppa inspelning

#9

Stäng av ljudet för alla

##

Slå på ljudet för alla

99

Ändra videolayouten

2 eller 8

För att förhindra obehörig användning av värdnyckel förnyas värdnyckel för ett möte nu automatiskt när mötet avslutas efter den schemalagda tiden. Denna ändring är tillämplig på alla Mötes webbplatser från okt 16, 2020.