Følgende kommandoer er tilgjengelige i møter som holdes på Cisco Webex-videoplattform 2.0 og videoenheter som støtter SIP- og H.323-protokoller, eller Skype for Business-programmet. Kommandoene er ikke tilgjengelige for skyregistrerte enheter.

Alle deltakere kan dempe eller slå av demping av seg selv, men de andre kommandoene er bare tilgjengelige for verten.

Kommando

Tastesekvens

Låse eller låse opp møte

*5

Demp eller slå av dempingen av mikrofonen din

*6

Demp deltakere automatisk ved ankomst

#6

Demp alle

##

Fjern all demping

99

Gi deltakere mulighet til å slå av demping hos seg selv

#7

Start innspilling

*9

Stopp opptak

#9

Endre videooppsettet

2 eller 8

For å hindre uautorisert bruk av vertsnøkkelen fornyes nå vertsnøkkelen for et møte automatisk når møtet avsluttes etter det planlagte tidspunktet. Denne endringen gjelder for alle møtesteder fra 16. oktober 2020.