Følgende kommandoer er tilgjengelige i møter som er vert på Webex videoplattform 2.0 og videoenheter som støtter SIP- og H.323-protokoller, eller Skype for Business-programmet. Kommandoene er ikke tilgjengelige for skyregistrerte enheter.

Kommando

Tastesekvens

Verten kan låse eller låse opp møtet

*5

Demp eller slå av dempingen av mikrofonen din

*6

Verten kan dempe deltakere automatisk når de kommer inn

#6

Verten kan dempe alle

##

Verten kan slå av demping for alle

99

Verten kan tillate deltakere å slå av demping av seg selv

#7

Rekk opp eller senk hånden din *3
Vert eller medvert kan gi alle hender #3

Verten kan starte opptaket

*9

Verten kan stoppe opptaket

#9

Endre videooppsettet

2 eller 8

Flytt mellom hovedøkter og grupperom

#2

Vis eller skjul deltakere som ikke er video #5

For å hindre uautorisert bruk av vertsnøkkelen fornyes nå vertsnøkkelen for et møte automatisk når møtet avsluttes etter det planlagte tidspunktet. Denne endringen gjelder for alle møtesteder fra 16. oktober 2020.