Následující příkazy jsou k dispozici na schůzkách, které jsou hostovány naWebexvideo platformu 2.0 a video zařízení, která podporují protokoly SIP a H.323, nebo aplikaci Skype for Business. Příkazy nejsou dostupné pro zařízení registrovaná v cloudu.

Kontrola

Klíčová sekvence

Hostitel může schůzku zamknout nebo odemknout

*5

Použijte funkci ztlumit nebo zrušit ztlumení na sebe

*6

Hostitel může automaticky ztlumit účastníky při vstupu

#6

Hostitel může ztlumit vše

##

Hostitel může zrušit ztlumení všech

99

Hostitel může umožnit účastníkům vypnout ztlumení

#7

Zvednout nebo položit ruku *3
Hostitel nebo spoluhostitel může spustit všechny ruce #3

Hostitel může začít nahrávat

*9

Hostitel může zastavit nahrávání

#9

Změna rozvržení videa

2 nebo 8

Přesun mezi hlavními sezeními a únikovými místnostmi

#2

Aby se zabránilo neoprávněnému použití hostitelského klíče, hostitelský klíč pro schůzku se nyní automaticky obnoví po skončení schůzky po jejím naplánovaném čase. Tato změna se vztahuje na všechna místa setkání od 16. října 2020.