Následující příkazy jsou k dispozici na schůzkách hostovaných na videoplatformě Cisco Webex 2.0 a videozařízeních, která podporují protokoly SIP a H.323 nebo aplikaci Skype pro firmy. Příkazy nejsou k dispozici pro zařízení registrovaná v cloudu.

Všichni účastníci se mohou ztlumit nebo ztlumit, ale ostatní příkazy jsou k dispozici pouze hostiteli.

Kontrola

Sekvence klíčů

Uzamknout nebo odemknout schůzku

*5

Použijte funkci ztlumit nebo zrušit ztlumení na sebe

*6

Ztlumit účastníky automaticky při vstupu

#6

Ztlumit všechny

##

Zrušit všechno ztlumení

99

Povolit účastníkům, aby si zrušili ztlumení sami sobě

#7

Zahájit nahrávání

*9

Zastavit nahrávání

#9

Změna rozložení videa

2 nebo 8

Aby se zabránilo neoprávněnému použití hostitelského klíče, hostitelský klíč pro schůzku se nyní automaticky obnoví po ukončení schůzky po plánovaném čase. Tato změna platí pro všechny stránky schůzek od 16. října 2020.