Následující příkazy jsou k dispozici při schůzkách, které jsou hostované na Webex 2.0 a videozařízeních, které podporují protokol SIP a H.323, nebo aplikaci Skype pro firmy. Příkazy nejsou k dispozici pro zařízení registrovaná v cloudu.

Příkaz

Posloupnost kláves

Hostitel může schůzku zamknout nebo odemknout

*5

Použijte funkci ztlumit nebo zrušit ztlumení na sebe

*6

Hostitel může účastníky při záznamu automaticky ztlumit

#6

Hostitel může všechny ztlumit

##

Hostitel může všem zrušit ztlumení

99

Hostitel může účastníkům povolit, aby si zrušili ztlumení

#7

Zvednout nebo položit ruku *3
Hostitel nebo spoluhostitel může spustit všechny kombinace #3

Hostitel může zahájit nahrávání

*9

Hostitel může zastavit nahrávání

#9

Změňte rozvržení videa

2 nebo 8

Přecházejte mezi hlavními relacemi a dílčími místnostmi

#2

Zobrazit nebo skrýt účastníky, kteří nejsou video #5

Aby se předešlo neoprávněnému použití klíč hostitele, klíč hostitele pro schůzku se nyní automaticky obnoví, když schůzka skončí po naplánovaném čase. Tato změna se vztahuje na všechny weby schůzek od 16. října 2020.