Następujące polecenia są dostępne podczas spotkań hostowanych na platformie wideo Webex 2.0 i urządzeniach wideo obsługujących protokoły SIP i H.323 lub w aplikacji Skype dla firm. Polecenia nie są dostępne dla urządzeń zarejestrowanych w chmurze.

Polecenie

Sekwencja klawiszy

Prowadzący może zablokować lub odblokować spotkanie

*5

Wycisz siebie samego lub wyłącz wyciszenie

*6

Prowadzący może automatycznie wyciszać uczestników przy wejściu

#6

Prowadzący może wyciszyć wszystkie

##

Prowadzący może wyłączyć wyciszenie wszystkich

99

Prowadzący może zezwolić uczestnikom na wyłączenie wyciszenia

#7

Podnieś lub opuść rękę *3
Prowadzący lub współprowadzący może opuścić wszystkie ręce #3

Prowadzący może rozpocząć nagrywanie

*9

Prowadzący może zatrzymać nagrywanie

#9

Zmień układ wideo

2 lub 8

Przechodź między sesjami głównymi i pokojami grupowymi

#2

Pokaż lub ukryj uczestników innych niż wideo #5

Aby zapobiec nieautoryzowanemu użyciu klucza prowadzącego, klucz prowadzącego spotkania będzie teraz automatycznie odnawiany po zakończeniu spotkania po zaplanowanym czasie. Ta zmiana dotyczy wszystkich witryn spotkań od 16 października 2020 r.