Sledeće komande su dostupne na sastancima koji se održavaju naWebexvideo platformi 2.0 i video uređajima koji podržavaju SIP i H.323 protokole ili aplikaciju Skype for Business. Komande nisu dostupne za uređaje registrovane u oblaku.

Komanda

Redosled ključeva

Domaćin može zaključati ili otključati sastanak

*5

Isključite ili ponovo uključite svoj zvuk

*6

Domaćin može automatski da utiša učesnike prilikom ulaska

#6

Domaćin može da utiša sve

##

Domaćin može da deaktivira sve

99

Domaćin može da dozvoli učesnicima da sami isključe zvuk

#7

Podignite ili spustite ruku *3
Domaćin ili pomoćni domaćin mogu da spuste sve ruke #3

Domaćin može da započne snimanje

*9

Domaćin može da prekine snimanje

#9

Promenite izgled video snimka

2 ili 8

Krećite se između glavnih sesija i soba za odmor

#2

Da bi se sprečilo neovlašćeno korišćenje ključa domaćina, ključ domaćina za sastanak će se sada automatski obnoviti kada se sastanak završi nakon zakazanog vremena. Ova promena se primenjuje na sva mesta sastanaka od 16. oktobra 2020. godine.