Планиране на събрание на Cisco Webex от името на друг хост

За да планирате събрание от името на някой друг, това лице трябва да е позволило на друг домакин да планира събрания от тяхно име.

Когато планирате събрание за друг хост, вие и другият хост може да промените събранието.

1

Влезте във вашия Webex сайт.

2

Изберете График, за да отидете на страницата Планиране на събрание.

3

В падащия списък График за избор изберете името на хоста, за когото планирате събранието.

За да видите тази опция, лицето, за което планирате събранието, трябва да е позволило на друг хост да планира събрания от тяхно име.

4

Въведете подробностите за събранието.

5

Изберете График, за да планирате събранието си за по-късно.