За да насрочи среща от името на някой друг, това лице трябва да е позволило на друг хост да насрочи срещи от тяхно име.

Когато планирате събрание за друг хост, както вие, така и другият хост може да модифицирате събранието.

1

Влезте в своя сайт на Webex.

2

Изберете График , за да отидете на страницата Планиране на събрание .

3

В падащия списък График за падащия списък изберете името на хоста, за когото планирате събранието.

За да видите тази опция, лицето, за което планирате събранието, трябва да е позволило на друг хост да насрочва събрания от тяхноиме.

4

Въведете подробностите за събранието.

5

Изберете График , за да планирате събранието си за по-късно.