Da bi zakazala sastanak u ime druge osobe, ta je osoba morala dopustiti drugom domaćinu da zakaže sastanke u njihovo ime.

Kada zakažete sastanak za drugo glavno računalo, i vi i drugo glavno računalo možete izmijeniti sastanak.

1

Prijavite se na web-mjesto .

2

Odaberite Raspored da biste se zakazali na stranici Zakazivanje sastanka .

3

Na padajućem popisu Raspored za odaberite naziv glavnog računala za kojeg zakazujete sastanak.

Da biste vidjeli tu mogućnost, osoba za koju zakazujete sastanak mora dopustiti drugom domaćinu da zakaže sastanke u njihovo ime.

4

Unesite detalje sastanka.

5

Odaberite Raspored da biste sastanak zakazali za kasnije.