1

Logg på Brukerhub , og klikk deretter på Tidsplan rullegardinmeny og velg Planlegg et møte .

  1. Hvis du har noen lagrede møtemaler , kan du velge en fra Møtemaler rullegardinmeny.

2

I Planlegg for rullegardinliste du vertens navn som du planlegger møtet for.

Hvis du vil se dette alternativet, må personen du planlegger møtet for, ha tillot en annen vert å planlegge møter på deres vegne .

3

Angi detaljene for møtet.

4

Velg Tidsplan for å planlegge møtet til senere.