Als deze persoon namens iemand een vergadering wil plannen, moet deze persoon een andere host toestemming hebben gehad namens hem of haar vergaderingen te plannen.

Wanneer u een vergadering voor een andere host inplant, kunnen zowel u als de andere host de vergadering wijzigen.