1

היכנס ל-User Hub, ולאחר מכן לחץ על התפריט הנפתח ובחר תזמן פגישה.

  1. אם יש לך תבניות פגישה שמשמרו, באפשרותך לבחור אחת מהתפריט הנפתח תבניות פגישה .

2

ברשימה הנפתחת מתוזמן ל, בחר את שם המארח שעבורו אתה מתזמן את הפגישה.

כדי לראות את האפשרות הזו, האדם שעבורו אתה מתזמן את הפגישה חייב לאפשר למארח אחר לתזמן פגישות בשמו.

3

הזן את הפרטים עבור הפגישה.

4

בחר תזמן כדי לתזמן את הפגישה למועד מאוחר יותר.