כדי לתזמן פגישה בשם אדם אחר, אותו אדם צריך לאפשר למארח אחר לתזמן פגישות בשמו.

בעת תזמון פגישה עבור מארח אחר, גם אתה וגם המארח האחר יכולים לשנות את הפגישה.

1

היכנס לאתר Webex.

2

בחר תזמון כדי לעבור לדף תזמון פגישה .

3

ברשימה הנפתחת מתוזמן ל, בחר את שם המארח שעבורו אתה מתזמן את הפגישה.

כדי לראות את האפשרות הזו, האדם שעבורו אתה מתזמן את הפגישה חייב לאפשר למארח אחר לתזמן פגישות בשמו.

4

הזן את הפרטים עבור הפגישה.

5

בחר תזמן כדי לתזמן את הפגישה למועד מאוחר יותר.