Aby zaplanować spotkanie w imieniu innej osoby, ta osoba musi zezwolić innemu gospodarzowi na planowanie spotkań w jej imieniu.

Podczas planowania spotkania dla innego gospodarza zarówno Ty, jak i drugi gospodarz możecie zmodyfikować spotkanie.

1

Zaloguj się do witryny webex.

2

Wybierz pozycję Harmonogram , aby przejść do strony Planowanie spotkania .

3

Z listy rozwijanej Harmonogram dla wybierz nazwę gospodarza, dla którego planujesz spotkanie.

Aby wyświetlić tę opcję, osoba, dla której planujesz spotkanie, musi zezwolić innemu gospodarzowi na planowanie spotkań w jej imieniu.

4

Wprowadź szczegóły spotkania.

5

Wybierz pozycję Zaplanuj , aby zaplanować spotkanie na później.