1

Zaloguj się w User Hub, a następnie kliknij menu rozwijane Schedule (Zaplanuj) i wybierz Schedule a meeting (Zaplanuj spotkanie).

  1. Jeśli masz zapisane szablony spotkań, możesz wybrać jeden z menu rozwijanego Szablony spotkań.

2

W Zaplanuj dla z listy rozwijanej wybierz nazwę prowadzącego, dla którego planujesz spotkanie.

Aby zobaczyć tę opcję, osoba, dla której planujesz spotkanie, musi mieć zezwolił innemu prowadzącemu na planowanie spotkań w jego imieniu .

3

Wprowadź szczegóły spotkania.

4

Wybierz Harmonogram aby zaplanować spotkanie na później.