Zaplanuj spotkanie Cisco Webex w imieniu innego hosta

Aby zaplanować spotkanie w imieniu innej osoby, ta osoba musi zezwolić innemu gospodarzowi na planowanie spotkań w ichimieniu.

Po zaplanowaniu spotkania dla innego hosta zarówno Ty, jak i inny gospodarz możecie zmodyfikować spotkanie.

1

Zaloguj się do witryny webex.

2

Wybierz pozycję Harmonogram, aby przejść do strony Planowanie spotkania.

3

Na liście rozwijanej Harmonogram dla wybierz nazwę hosta, dla którego planujesz spotkanie.

Aby wyświetlić tę opcję, osoba, dla której planujesz spotkanie, musi zezwolić innemu gospodarzowi na planowanie spotkań w ichimieniu.

4

Wprowadź szczegóły spotkania.

5

Wybierz pozycję Zaplanuj spotkanie, aby zaplanować spotkanie na później.