Schemalägg Cisco Webex möte åt en annan värd

Om du vill schemalägga ett möte åt någon annan måste personen ha tillåtit att en annan värd schemalägger möten åtsig.

När du schemalägger ett möte åt en annan värd kan både du och den andra värden ändra mötet.

1

Logga in på din Webex-webbplats.

2

Välj Schemalägg för att gå till sidan Schemalägg ett möte.

3

I den Schemalägg listruta väljer du värdens namn som du schemalägger mötet för.

Om du vill se det här alternativet måste personen som du schemalägger mötet för ha tillåtit att en annan värd schemalägger möten åtsig.

4

Ange uppgifter om mötet.

5

Välj Schemalägg för att schemalägga mötet till ett senare tillfälle.