Naplánování schůzky Cisco Webex jménem jiného hostitele

Chcete-li naplánovat schůzku jménem někoho jiného, musí tato osoba povolovat jinému hostiteli plánovat schůzky jejich jménem.

Pokud naplánujete schůzku pro jiného hostitele, můžete ji vy i druhý hostitel upravit.

1

Přihlaste se k webu služby Webex.

2

Vyberte Plán, chcete-li přejít na stránku Naplánovat schůzku.

3

V rozevíracím seznamu Plán pro vyberte jméno hostitele, pro kterého schůzku naplánováte.

Chcete-li zobrazit tuto možnost, osoba, pro kterou schůzku naplánováte, musela povolovat jinému hostiteli plánovat schůzky jejich jménem.

4

Zadejte podrobnosti schůzky.

5

Vyberte Naplánovat, chcete-li schůzku naplánovat na později.