1

Prijavite se u User Hub, a zatim kliknite na "Zakaži padajući meni" i izaberite "Zakaži sastanak".

  1. Ako imate sačuvane obrasce sastanka, možete da izaberete jedan iz obrazaca sastanka padajući meni.

2

U rasporedu padajuća lista izaberite ime organizatora za koga zakazujete sastanak.

Da biste videli ovu opciju, osoba za koju zakazujete sastanak mora dozvoliti drugom organizatoru da zakazuje sastanke u njihovo ime.

3

Unesite detalje za sastanak.

4

Izaberite "Zakaži " da biste zakazali sastanak za kasnije.