Da biste zakazali sastanak u ime nekog drugog, ta osoba mora da je dozvolila drugom domaćinu da zakaže sastanke u njihovo ime.

Kada zakažete sastanak za drugog domaćina, i vi i drugi domaćin možete da izmenite sastanak.

1

Prijavite se na svoju Webex lokaciju .

2

Izaberite stavku Raspored za odlazak na stranicu "Planiranje sastanka ".

3

U padajućoj listi "Raspored za padajuću listu" izaberite ime domaćina za koje planirate sastanak.

Da biste videli ovu opciju, osoba za koju planirate sastanak mora da je dozvolila drugom domaćinu da zakaže sastanke u njihovo ime.

4

Unesite detalje sastanka.

5

Izaberite opciju "Raspored" da biste zakazali sastanak za kasnije.