Синхронизирането на указатели създава работни области от стаите, които сте настроили в Active Directory. Това е еднопосочна синхронизация от вашия указател към Control Hub.

Синхронизирането на указатели създава работни области въз основа на имейл адрес, име или SIP адрес. Ако вече има работни области в Control Hub със същия имейл адрес или име като във вашия Active Directory, не се създава нова работна област.

За да създадете работни области със SIP адрес, трябва да настроите Directory Connector да синхронизира информацията за стаите с облака.


Работните области без устройства се изтриват от Control Hub, ако стаята в указателя бъде изтрита. Можете да изберете да отмените избора на тази опция по време на настройката.
Предварителни изисквания:
  • Засега се поддържа само синхронизиране на локален Active Directory с Directory Connector

  • Синхронизирането на указатели трябва да бъде активирано с включено импортиране на стаи на Directory Connector

Ограничения
  • На устройства, работещи със софтуера CE9, не можете да се обаждате от указателя към работни области със SIP адрес, импортиран от Active Directory.

Прочетете повече за Directory Connector.

1

От изгледа на клиента в admin.webex.com отидете на Работни области. Отидете на Настройки и Синхронизиране на указатели.

2

Щракнете върху Управление и Конфигуриране. Изберете услугата за календар, която вашата организация използва.

Можете да изберете да премахнете избора на Изтриване на работната област, когато съответната стая бъде премахната от вашия указател, ако е необходимо.

3

Щракнете върху Актуализиране. Получавате съобщение за потвърждение, че се извършва синхронизиране.