Synchronizacja katalogów tworzy obszary robocze z pokojów skonfigurowanych w usłudze Active Directory. Jest to synchronizacja jednokierunkowa z katalogu do Control Hub.

Synchronizacja katalogów tworzy obszary robocze na podstawie adresu e-mail, nazwy lub adresu SIP. Jeśli w Control Hub znajdują się już obszary robocze o tym samym adresie e-mail lub nazwie, co w usłudze Active Directory, nowy obszar roboczy nie zostanie utworzony.

Aby utworzyć obszary robocze z adresem SIP, należy skonfigurować Directory Connector w celu zsynchronizowania informacji o pokoju z chmurą.


Obszary robocze bez urządzeń zostaną usunięte z Control Hub, jeśli zostanie usunięty pokój katalogu. Możesz usunąć zaznaczenie tej opcji podczas instalacji.
Wymagania wstępne:
  • Obecnie obsługiwana jest tylko synchronizacja lokalnego środowiska Active Directory z Directory Connector.

  • Synchronizacja katalogu musi być włączona z włączonym importem pokojów w Directory Connector

Ograniczenia
  • Na urządzeniach z oprogramowaniem CE9 nie można nawiązywać połączeń z katalogu do obszarów roboczych z adresem SIP zaimportowanym z usługi Active Directory.

Przeczytaj więcej o Directory Connector.

1

Z widoku klienta na stronie https://admin.webex.com przejdź do sekcji Obszary robocze. Przejdź kolejno do opcji UstawieniaSynchronizacja katalogu.

2

Kliknij opcje ZarządzajKonfiguruj. Wybierz usługę kalendarza używaną w ramach organizacji.

W razie potrzeby możesz usunąć zaznaczenie opcji Usuń obszar roboczy, gdy odpowiedni pokój zostanie usunięty z katalogu.

3

Kliknij opcję Aktualizuj. Otrzymasz wiadomość z potwierdzeniem, że synchronizacja jest aktywna.