Directory-synkronisering oppretter arbeidsområder fra rommene du har konfigurert i Active Directory. Det er en enveissynkronisering fra katalogen din til Control Hub.

Katalogsynkroniseringen oppretter arbeidsområder basert på e-postadresse, navn eller SIP-adresse. Hvis det allerede finnes arbeidsområder i Control Hub med samme e-postadresse eller navn som i Active Directory, opprettes det ikke noe nytt arbeidsområde.

Hvis du vil opprette arbeidsområder med en SIP-adresse, må du konfigurere Directory Connector til å synkronisere rominformasjon til skyen.


Arbeidsområder uten enheter slettes fra C hvis katalogrommet slettes. Du kan velge å fjerne merket for dette alternativet under installasjonen.
Forutsetninger:
  • For øyeblikket støttes bare lokal Active Directory-synkronisering med Directory Connector

  • Katalogsynkronisering må aktiveres med import av registerkoblingens rom slått på

Begrensninger
  • På enheter som kjører CE9-programvare, kan du ikke ringe fra katalogen til arbeidsområder med en SIP-adresse som er importert fra Active Directory.

Les mer om Directory Connector.

1

Gå til Arbeidsområder fra kundevisningen i admin.webex.com. Gå til Innstillinger og katalogsynkronisering.

2

Klikk på Administrer og Konfigurer. Velg kalendertjenesten som organisasjonen bruker.

Du kan velge å fjerne merket for Slett arbeidsområdet når tilsvarende rom fjernes fra katalogen, hvis det er nødvendig.

3

Klikk på Oppdater. Du får en bekreftelsesmelding om at synkroniseringen er på plass.