Dizin senkronizasyonu, Active Directory’nizde kurduğunuz odalardan çalışma alanları oluşturur. Dizininizden Control Hub’a tek yönlü senkronizasyondur.

Dizin senkronizasyonu; e-posta adresi, ad veya SIP adresine göre çalışma alanları oluşturur. Control Hub’da zaten Active Directory’nizdekiyle aynı e-posta adresine veya ada sahip çalışma alanları varsa yeni çalışma alanı oluşturulmaz.

Bir SIP adresiyle çalışma alanları oluşturmak için oda bilgilerini bulutla senkronize etmek amacıyla Dizin Bağlayıcıyı kurmanız gerekir.


Dizin odası silinirse, hiçbir cihazın olmadığı çalışma alanları da Control Hub’dan silinir. Kurulum sırasında bu seçeneğin seçimini kaldırmayı tercih edebilirsiniz.
Ön Koşullar:
  • Şu anda Dizin Bağlayıcı ile yalnızca şirket içi Active Directory senkronizasyonu desteklenmektedir

  • Dizin Eşitleme, Dizin Bağlayıcının Oda içe aktarma özelliği açıkken etkinleştirilmelidir

Sınırlamalar
  • CE9 yazılımını çalıştıran cihazlarda, Active Directory’den içe aktarılan bir SIP adresiyle dizinden Çalışma alanlarına çağrı yapamazsınız.

Dizin bağlayıcı hakkında daha fazla bilgi edinin.

1

admin.webex.com adresindeki müşteri görünümünden Çalışma alanları’na gidin. Ayarlar ve Dizin Senkronizasyonu’na gidin.

2

Yönet ve Yapılandır seçeneklerine tıklayın. Organizasyonunuzun kullandığı takvim hizmetini seçin.

Gerekirse Dizinimden ilgili oda kaldırıldığında çalışma alanını sil seçimini kaldırabilirsiniz.

3

Güncelle’ye tıklayın. Senkronizasyonun gerçekleştiğini gösteren bir doğrulama mesajı alırsınız.