סנכרון ספר טלפונים יוצר סביבות עבודה מהחדרים שהגדרת ב-Active Directory. זהו סנכרון חד-כיווני מספר הטלפונים שלך ל-Control Hub.

סנכרון ספר הטלפונים יוצר סביבות עבודה המבוססות על כתובת דוא"ל, שם או כתובת SIP. אם יש כבר סביבות עבודה ב-Control Hub עם אותה כתובת דוא"ל או שם כמו ב-Active Directory, לא נוצרת סביבת עבודה חדשה.

כדי ליצור סביבות עבודה עם כתובת SIP, עליך להגדיר את Directory Connector כדי לסנכרן את פרטי החדר לענן.


סביבות עבודה ללא מכשירים נמחקות מ-Control Hub אם ספר הטלפונים נמחק. ניתן לבחור לבטל את הבחירה באפשרות זו במהלך ההגדרה.
דרישות מקדימות:
  • נכון לעכשיו, קיימת תמיכה בסנכרון Active Directory עם Directory Connector בלבד.

  • האפשרות של סנכרון ספר הטלפונים חייבת להיות מופעלת כאשר יבוא החדר של Directory Connector מופעל

מגבלות
  • במכשירים שבהם פועלת תוכנת CE9, לא ניתן להתקשר מספר הטלפונים לסביבות עבודה עם כתובת SIP המיובאת מ-Active Directory.

קרא פרטים על Directory Connector.

1

מתצוגת הלקוח באתר admin.webex.com, עבור אל סביבות עבודה. עבור אל הגדרות ואל סנכרון ספר טלפונים.

2

לחץ על נהל ועל קבע תצורה. בחר את שירות לוח השנה שבו נעשה שימוש בארגון שלך.

ניתן לבטל את הבחירה של האפשרות מחק את סביבת העבודה כאשר החדר המתאים מוסר מספר הטלפונים, במקרה הצורך.

3

לחץ על עדכן. תקבל הודעת אישור שהסנכרון מוכן.