Sinhronizacija direktorijuma kreira radne prostore iz soba koje ste podesili u direktorijumu Active Directory. To je jednosmerna sinhronizacija iz direktorijuma ka platformi Control Hub.

Sinhronizacija direktorijuma kreira radne prostore na osnovu e-adrese, imena ili SIP adrese. Ako na platformi Control Hub već postoje radni prostori sa istom e-adresom ili imenom kao u direktorijumu Active Directory, neće biti kreiran novi radni prostor.

Da biste kreirali radne prostore koristeći SIP adresu, potrebno je da podesite sinhronizator direktorijuma Active Directory da sinhronizuje informacije o sobi sa oblakom.


Radni prostori bez ikakvih uređaja se brišu iz platforme Control Hub ako se izbriše soba iz direktorijuma Active Directory. Tokom instalacije možete odabrati da opozovete izbor ove opcije.
Preduslovi:
  • Trenutno je podržana samo lokalna sinhronizacija direktorijuma Active Directory pomoću sinhronizatora

  • Sinhronizacija direktorijuma mora biti omogućena i uključen uvoz soba pomoću sinhronizatora direktorijuma

Ograničenja
  • Na uređajima koji koriste softver CE9 ne možete da pozivate iz direktorijuma u radne prostore preko SIP adrese uvezene iz direktorijuma Active Directory.

Pročitajte više o sinhronizatoru direktorijuma.

1

Iz prikaza klijenta na adresi admin.webex.com idite do stavke Radni prostori. Idite do stavke Podešavanja i Sinhronizacija direktorijuma.

2

Kliknite na Upravljaj i Konfiguriši. Odaberite uslugu kalendara koju koristi vaša organizacija.

Ako je to potrebno, možete odabrati da opozovete izbor opcije Izbriši radni prostor kada se odgovarajuća soba ukloni iz direktorijuma Active Directory.

3

Kliknite na Ažuriraj. Dobićete poruku potvrde da je sinhronizacija obavljena.