Synchronizace adresářů vytvoří pracovní prostory z místností, které jste nastavili ve službě Active Directory. Jedná se o jednosměrnou synchronizaci z adresáře do služby Control Hub.

Synchronizace adresářů vytváří pracovní prostory na základě e-mailové adresy, jména nebo adresy SIP. Pokud už ve službě Control Hub existují pracovní prostory se stejnou e-mailovou adresou nebo názvem jako ve službě Active Directory, nevytvoří se žádný nový pracovní prostor.

Pokud chcete vytvořit pracovní prostory s adresou SIP, musíte nastavit konektor adresáře pro synchronizaci informací o místnosti s cloudem.


Pracovní prostory bez zařízení se odstraní ze služby Control Hub, pokud se odstraní místnost adresáře. Výběr této volby můžete zrušit během nastavení.
Předpoklady:
  • V současné době je podporována pouze místní synchronizace služby Active Directory s konektorem adresáře.

  • Synchronizace adresáře musí být povolena a možnost Import místnosti pro Konektor adresáře musí být zapnutá.

Omezení
  • Na zařízeních se softwarem CE9 nemůžete volat z adresáře do pracovních prostorů s adresou SIP importovanou ze služby Active Directory.

Přečtěte si další informace o konektoru adresáře.

1

V zobrazení zákazníka na adrese admin.webex.com přejděte na možnost Pracovní prostory. Přejděte na možnost NastaveníSynchronizace adresáře.

2

Klikněte na možnost SpravovatKonfigurovat. Vyberte kalendářovou službu, kterou vaše organizace používá.

V případě potřeby můžete zrušit výběr možnosti Odstranit pracovní prostor, když je odpovídající místnost odstraněna z vašeho adresáře.

3

Klikněte na tlačítko Aktualizovat. Zobrazí se zpráva s potvrzením, že synchronizace proběhla.