Използвайте включения USB-C кабел, за да заредите вашия B&O Cisco 980. Отнема около 2,5 часа, за да заредите напълно слушалките. Тъй като слушалките ви се зареждат, десният светодиод бавно пулсира, за да покаже състоянието на батерията. Когато слушалките ви са напълно заредени, светодиодът за захранване се променя от пулсиращо зелено в твърдо зелено.

USB-C кабел, свързващ към USB-C порта на дясната чашка за уши

Таблица 1. Състояние на заряда на слушалките

Светлинен индикатор на захранването

Състояние на заряда

Мощност LED показва твърдо зелено

Пълно зареждане

Мощност LED мига зелено

Висок заряд

Мощност LED мига жълто

Среден заряд

Мощност LED мига червено

Нисък заряд

1

Поставете USB-C кабела в USB-C порта за зареждане в долната част на дясната чашка за уши.

2

Включете USB-A края на кабела във всеки захранван USB порт.