Nabite svoj Bang & Olufsen Cisco 980

Na nabíjanie zariadenia B&O Cisco 980 použite dodávaný kábel USB-C. Úplné nabitie slúchadiel trvá približne 2,5 hodiny. Počas nabíjania náhlavnej súpravy pomaly bliká správna LED dióda, ktorá zobrazuje stav batérie. Keď je náhlavná súprava úplne nabitá, LED dióda napájania sa zmení z blikajúcej zelenej na neprerušovanú zelenú.

USB-C kábel pripájajúci sa k portu USB-C na pravom náušníku

Tabuľka 1. Stav nabitia náhlavnej súpravy

Dióda LED napájania

Stav nabitia

Neprerušovaná zelená

Úplné nabitie

Bliká zelená

Vysoké nabitie

Bliká žlto

Stredné nabitie

1

Zasuňte kábel USB-C do nabíjacieho portu USB-C v spodnej časti pravého náušníka.

2

Zapojte koniec kábla USB-A do ľubovoľného napájaného portu USB.