Koristite uključeni USB-C kabl da biste punili svoj B&O Cisco 980. Potrebno je oko 2,5 sata da se u potpunosti naegnu slušalice. Kako se slušalice sa mikrofonom puni, desni LED polako pulsira da bi se pokazao status baterije. Kada su slušalice u potpunosti napunjene, LED snaga se menja iz pulsirajuće zelene u čvrsto zelenu.

USB-C kabl koji se povezuje sa USB-C portom na desnoj šolji za uši

Tabela 1. Status naplate slušalica

LED napajanje

Status naplate

Power LED prikazuje čvrsto zelenu boju

Puna naplata

Power LED trepće zeleno

Visoka naplata

Power LED trepće žuto

Srednja naplata

Power LED trepće crveno

Slabo punjenje

1

Ubacite USB-C kabl u USB-C port za punjenje na dnu desne šolje za uši.

2

Priključite USB-A kraj kabla u bilo koji USB port koji se napaja.