K účtování zařízení B & O Cisco 980 použijte integrovaný kabel USB-C. Plné nabití náhlavní soupravy trvá přibližně 2,5 hodiny. Jako náklady na náhlavní soupravu indikátor LED zakazuje pomalé impulsy a zobrazuje stav baterie. Když je vaše náhlavní souprava plně nabitá, indikátor LED napájení se změní ze zelené na zelenou.

Kabel USB-C připojování k portu USB-C na pravém ušním kelímku

Tabulka 1. Stav nabití náhlavní soupravy

Kontrolka napájení

Stav nabití

Kontrolka napájení svítí zeleně

Plné nabití

Kontrolka napájení bliká zeleně

Vysoké nabití

Kontrolka napájení bliká žlutě

Středně nabitá

Kontrolka napájení bliká červeně

Nízké nabití

1

Vložte kabel USB-C do portu zpoplatnění USB-C v dolní části pravého ušního kelímku.

2

Konec kabelu USB-A zapojte do napájeného portu USB.