Bruk USB-C-kabelen som følger med, til å lade din B & O Cisco 980. Det tar omtrent 2,5 timer å lade hode telefonene. Når hode telefonene dine går, pulserer høyre hastighet for å vise batteri statusen. Når hode telefonene er fulladet, endres effektens LED-effekt fra blinkende grønt til halv grønn.

USB-C-kabel kobler til USB-C-porten på høyre øre kopp

Tabell 1. Status for hode telefon kapasitet

Strøm LED

Lade status

Strøm LED-indikatoren viser heltrukket grønn

Full opplading

LAMPer lyser grønt

Høy kapasitet

LAMPer lyser gult

Middels kapasitet

Power LED lyser rødt

Lav opplading

1

Sett USB-C-kabelen inn i USB-C-lade porten nederst i den høyre øre koppen.

2

Koble USB-en ende av kabelen til en USB-port på alle strøm tilførselen.