Använd den medföljande USB-C-kabeln för att ladda ditt B & O Cisco 980. Det tar ungefär 2,5 timmar att ladda headsetet fullt ut. När du använder headsetets lysdioder blinkar den högra LED-lampan långsamt för att Visa batteriets status. När headsetet är fulladdat ändras ström INDIKATORn från fram grön till heldragen grön.

USB-C-kabel som ansluter till USB-C-porten på rätt öron kopp

Tabell 1. Status på headset

Strömindikator

Laddningsstatus

Strömindikatorn lyser med fast grönt sken

Fulladdat

Strömindikatorn blinkar grönt

Hög laddning

Strömindikatorn blinkar gult

Medelhög kostnad

Strömindikatorn blinkar rött

Låg laddning

1

Sätt in USB-C-kabeln i USB-C-laddningen längst ned i rätt öron kopp.

2

Koppla in USB-A-änden av kabeln i en USB-port som har strömförsörjning.