Do naładowania telefonu B & O Cisco 980 za pomocą dołączonego kabla USB-C Pełne naładowanie zestawu słuchawkowego trwa około 2,5 godziny. W miarę naładowania zestawu nagłownego po prawej stronie zostanie wyświetlone opóźnienie, co spowoduje wyświetlenie stanu baterii Gdy zestaw nagłowny jest całkowicie obciążony, dioda LED zasilania zmienia się z napędu zielonego do zielonego zielonego na zielono.

Kabel USB-C nawiązujący połączenie z portem USB-C na prawym filiżanki

Tabela 1. Stan naładowania zestawu nagłownego

Dioda LED zasilania

Stan naładowania

Dioda LED zasilania świeci na zielono

Pełne naładowanie

Dioda LED zasilania miga na zielono

Wysoka opłata

Dioda LED zasilania miga na żółto

Średnia opłata

Dioda LED zasilania miga na czerwono

Niski poziom naładowania

1

Na dole prawej strony Włóż kabel USB-C do portu ładowania USB-C

2

Podłącz końcówkę USB-A kabla do dowolnego zasilanego portu USB.