השתמש בכבל USB-C כלול כדי לחייב את ה -B & O Cisco 980. לוקח בערך 2.5 שעות להטעין את האוזניות במלואן. כאשר מטעני האוזניות, הימנית הובילה פולסים באיטיות כדי להציג את מצב הסוללה. כאשר האוזניות טעונות במלואן, נורית ההפעלה משתנה מפעימות ירוקות לירוק מוצק.

כבל USB-C המתחבר ליציאת USB-C בספל האוזן הימני

. שולחן 1 מצב טעינה של אוזניות

נורית ההפעלה

מצב חיוב

נורית ההפעלה מציגה ירוק מוצק

תשלום מלא

נורית ההפעלה מהבהבת בירוק

מטען גבוה

נורית ההפעלה מהבהבת בצהוב

מטען בינוני

נורית ההפעלה מהבהבת באדום

מטען נמוך

1

הכנס את כבל ה-USB-C ליציאת הטעינה של USB-C בתחתית הספל של האוזן הימנית.

2

חבר את ה-USB-קצה הכבל ליציאת USB מופעלת.