На WBS39.6 и по-нови сайтове, DTMF контроли са достъпни в Персонална стая срещи само за участници, които се присъединяват с телефона си.


Пълният набор от dTMF контроли е достъпен само когато започнете срещата си с Личната стая от телефона си. Ако започнете срещата си от настолното или мобилното приложение webex и използвате Call me or Call in, за да се свържете с телефона си, можете да използвате само *6.

Организатор

Присъстващ

Команда

Ключова последователност

X

X

Получаване на техническа поддръжка (ако е активирана CCA-SP)

*0

X

Заключване или отключване на събранието

*5

X

X

Заглушавайте и немутирайте себе си

*6

X

Позволете на събранието да продължи, след като напуснете събранието си.1

*8

X

X

Възпроизвеждане на брой участници

*#

X

X

Възпроизвеждане на помощното меню

**

X

Всички без звук

##

X

Всички със звук

99

X

Вдигнете ръка

*3

1 Събранието продължава без хост, за периода от време, зададен от вашия администратор. Системата възпроизвежда уведомителна съобщение пет минути преди края на събранието. Ако се присъедите повторно към събранието си, можете да си възвърнете ролята на домакин.