På WBS39.6 og nyere nettsteder er DTMF-kontroller bare tilgjengelige i møter i personlig rom for deltakere som blir med via telefon.


Det fullstendige settet med DTMF-kontroller er bare tilgjengelig når du starter møtet i personlig rom fra en telefon. Hvis du starter møtet fra Webex-skrivebords- eller mobilappen og bruker Ring meg eller Ring inn for å koble til telefonen, kan du bare bruke *6.

Vert

Deltaker

Kommando

Tastesekvens

X

X

Få teknisk støtte (hvis CCA-SP er aktivert)

*0

X

Låse eller låse opp møte

*5

X

X

Demp og slå av demping av deg selv

*6

X

La møtet fortsette etter at du har forlatt møtet.1

*8

X

X

Spill av deltakerantall

*#

X

X

Spill av Hjelp-menyen

**

X

Demp alle

##

X

Fjern all demping

99

X

Rekk opp hånden

*3

1 Møtet fortsetter uten vert så lenge som er angitt av administratoren. Systemet spiller av en varslingsmelding fem minutter før møtet avsluttes. Hvis du blir med i møtet igjen, kan du ta tilbake vertsrollen.