W witrynach WBS39.6 i nowszych elementy sterujące DTMF są dostępne w spotkaniach w pokoju osobistym tylko dla uczestników, którzy dołączają ze swoim telefonem.


 

Pełny zestaw elementów sterujących DTMF jest dostępny tylko po rozpoczęciu spotkania w pokoju osobistym z telefonu. Jeśli rozpoczniesz spotkanie z aplikacji komputerowej lub mobilnej Webex i używasz funkcji Zadzwoń do mnie lub Zadzwoń do mnie, aby połączyć się z telefonem, możesz używać tylko *6.

Prowadzący

Uczestnik

Polecenie

Sekwencja klawiszy

X

X

Uzyskaj wsparcie techniczne (jeśli CCA-SP jest włączony)

* 0

X

Zablokuj lub odblokuj spotkanie

*5

X

X

Wycisz i wyłącz wyciszenie siebie

*6

X

Zezwól na kontynuację spotkania po jego opuszczeniu. 1

*8

X

X

Odtwórz liczbę uczestników

*#

X

X

Menu pomocy Odtwórz

**

X

Wycisz wszystko

##

X

Wyłącz wyciszenie wszystkich

99

X

Podnieś rękę

*3

1 Spotkanie trwa bez prowadzącego, przez okres ustalony przez administratora. System odtwarza komunikat o powiadomieniu pięć minut przed zakończeniem spotkania. Jeśli ponownie dołączysz do spotkania, możesz odzyskać rolę prowadzącego.