På WBS39.6 och senare webbplatser är DTMF-kontroller endast tillgängliga i möten i personliga rum för mötesdeltagare som deltar via sin telefon.


Den fullständiga uppsättningen DTMF-kontroller är endast tillgänglig när du startar ett möte i ditt personliga rum via din telefon. Om du startar ditt möte från Webex dator- eller mobilapp och använder Ring mig eller Inringning för att ansluta till din telefon, kan du endast använda *6.

Värd

Deltagare

Kommando

Tangentkombination

X

X

Skaffa teknisk support (om CCA-SP är aktiverat)

*0

X

Lås eller lås upp mötet

*5

X

X

Stänga av och slå på ditt ljud

*6

X

Tillåt att mötet fortsätter efter att du har lämna mötet.1

*8

X

X

Spela upp en deltagares antal

*#

X

X

Spela upp hjälpmenyn

**

X

Stäng av ljudet för alla

##

X

Slå på ljudet för alla

99

X

Höj din hand

*3

1 Mötet fortsätter utan en värd under den tidsperiod som administratören har angett. Systemet spelar upp ett meddelande fem minuter innan mötet avslutas. Om du återansluter till mötet kan du återta värdrollen.