Na WBS39.6 i novijim lokacijama kontrole DTMF na sastancima u ličnoj sobi dostupne samo za učesnike koji se pridruže telefonom.


 

Pun skup kontrola DTMF dostupni su samo kada pokrenete sastanak u ličnoj sobi sa telefona. Ako sastanak započnete preko Webex aplikacije za radnu površinu ili mobilne aplikacije, a za povezivanje sa telefonom koristite opciju "Pozovi me" ili "Poziv za pridruživanje sastanku", možete da koristite samo *6.

Organizator

Učesnik

Komanda

Sekvenca tastera

X

X

Preuzmi tehničku podršku (ako je omogućen CCA-SP)

*0

X

Zaključavanje ili otključavanje sastanka

*5

X

X

Isključite i ponovo uključite svoj zvuk

*6

X

Dozvolite da se sastanak nastavi nakon što napustite sastanak. 1

*8

X

X

Reprodukuj broj učesnika

*#

X

X

Reprodukuj meni pomoći

**

X

Isključi zvuk svima

##

X

Ponovo uključi zvuk svima

99

X

Podignite ruku

*3

1 Sastanak se nastavlja bez organizatora, a to vremenski period od strane vašeg administratora. Sistem reprodukuje poruku obaveštenja pet minuta pre završetka sastanka. Ako se ponovo pridružite sastanku, možete ponovo da povratite ulogu organizatora.