Na WBS39.6 i kasnijim sajtovima, DTMF kontrole su dostupne na sastancima lične sobe samo za učesnike koji se pridruže njihovom telefonu.


Kompletan skup DTMF kontrola dostupan je samo kada započnete sastanak lične sobe sa telefona. Ako sastanak započnete sa Webex radne površine ili mobilne aplikacije i koristite poziv ili poziv za povezivanje sa telefonom, možete koristiti samo *6.

Organizator

Učesnik

Komandu

Sekvenca tastera

X

X

Dobijte tehničku podršku (ako je omogućen CCA-SP)

*0

X

Zaključavanje ili otključavanje sastanka

*5

X

X

Nemi i nemuti sebe

*6

X

Dozvolite da se sastanak nastavi nakon što napustite sastanak.1

*8

X

X

Reprodukcija broja učesnika

*#

X

X

Meni pomoći za reprodukciju

**

X

Isključi zvuk svima

##

X

Ponovo uključi zvuk svima

99

X

Podigni ruku

*3

1 Sastanak se nastavlja bez domaćina, za vremenski period koji je postavio administrator. Sistem reprodukuje poruku obaveštenja pet minuta pre kraja sastanka. Ako se pridružite sastanku, možete da povratite ulogu domaćina.