Na webech WBS39.6 a novějších jsou ovládací prvky DTMF k dispozici na schůzkách osobní místnosti pouze pro účastníky, kteří se připojí k telefonu.


Úplná sada ovládacích prvků DTMF je k dispozici pouze při zahájení schůzky v osobní místnosti z telefonu. Pokud schůzku zahájíte z desktopové nebo mobilní aplikace Webex a připojíte se k telefonu pomocí funkce Zavolejte mi nebo Zavolejte, můžete použít pouze *6.

Hostitel

Účastník

Kontrola

Sekvence klíčů

X

X

Získat technickou podporu (pokud je povolen CCA-SP)

*0

X

Uzamknout nebo odemknout schůzku

*5

X

X

Ztlumte a odtlumte se

*6

X

Povolte pokračování schůzky i po opuštění schůzky.1

*8

X

X

Přehrát počet účastníků

*#

X

X

Nabídka nápovědy Přehrát

**

X

Ztlumit všechny

##

X

Zrušit všechno ztlumení

99

X

Zvedněte ruku

*3

1 Schůzka pokračuje bez hostitele po dobu stanovenou správcem. Systém přehraje zprávu s oznámením pět minut před ukončením schůzky. Pokud se ke schůzce znovu připojíte, můžete roli hostitele znovu získat zpět.