Na webech verze WBS39.6 a novějších jsou ovládací prvky DTMF k dispozici ve schůzkách v osobní místnosti pouze pro účastníky, kteří se připojí pomocí telefonu.


 

Úplná sada ovládacích prvků DTMF je k dispozici pouze v případě, že schůzku v soukromé místnosti zahájíte z telefonu. Pokud zahájíte schůzku z počítačové nebo mobilní aplikace Webex a k připojení k telefonu použijete funkci Zavolejte mi nebo Přímé volání, můžete použít pouze *6.

Hostitel

Účastník

Příkaz

Posloupnost kláves

X

X

Získat technickou podporu (pokud je povolen CCA-SP)

*0

X

Uzamknout nebo odemknout schůzku

*5

X

X

Ztlumit a zrušit ztlumení sebe sama

*6

X

Po opuštění schůzky povolte, aby schůzka pokračovala. 1

*8

X

X

Přehrát počet účastníků

*#

X

X

Přehrát nabídku nápovědy

**

X

Ztlumit všechny

##

X

Zrušit všechno ztlumení

99

X

Zvedněte ruku

*3

1. Schůzka pokračuje bez hostitele po dobu nastavenou správcem. Systém přehraje oznámení pět minut před koncem schůzky. Pokud se ke schůzce znovu připojíte, můžete získat roli hostitele zpět.