På WBS39.6-websteder og nyere websteder er DTMF-kontroller kun tilgængelige i møder i personligt lokale for deltagere, der deltager med deres telefon.


Det fulde sæt DTMF-kontroller er kun tilgængelige, når du starter dit møde i dit personlige lokale fra din telefon. Hvis du starter dit møde fra Webex desktop- eller mobilappen og bruger Ring mig op eller Ring op for at tilslutte til din telefon, kan du kun bruge *6.

Vært

Mødedeltager

Kommando

Nøglesekvens

X

X

Få teknisk support (hvis CCA-SP er aktiveret)

*0

X

Lås eller lås mødet op

*5

X

X

Slå din egen lyd fra og til

*6

X

Tillad mødet at fortsætte, efter du forlader dit møde.1

*8

X

X

Afspil en deltagertælling

*#

X

X

Afspil hjælpemenu

**

X

Slå lyd fra for alle

##

X

Slå lyd til for alle

99

X

R r din hånd i hånden

*3

1 Mødet fortsætter uden en vært for den tidsperiode, der er fastsat af din administrator. Systemet afspiller en meddelelse fem minutter før mødet slutter. Hvis du igen kommer ind i dit møde, kan du genvinde værtsrollen.