På WBS39.6 og nyere websteder er DTMF-kontrolfunktioner kun tilgængelige i møder i personligt lokale for deltagere, der deltager med deres telefon.


 

Det fulde sæt af DTMF-kontrolfunktioner er kun tilgængeligt, når du starter mødet i dit personlige lokale fra din telefon. Hvis du starter dit møde fra Webex-desktop- eller mobilappen og bruger Ring mig op eller Ring op til din telefon, kan du kun bruge *6.

Vært

Mødedeltager

Kommando

Nøglesekvens

X

X

Få teknisk support (hvis CCA-SP er aktiveret)

*0

X

Lås eller lås mødet op

*5

X

X

Slå din egen lyd til og fra

*6

X

Tillad, at mødet fortsætter, efter du har forladt mødet. 1

*8

X

X

Afspil en deltagertælling

*#

X

X

Menuen Afspil hjælp

**

X

Slå lyd fra for alle

##

X

Slå lyd til for alle

99

X

Ræk hånden op

*3

1 Mødet fortsætter uden en vært i den tidsperiode, der er angivet af administratoren. Systemet afspiller en underretningsmeddelelse fem minutter før mødet slutter. Hvis du deltager i dit møde igen, kan du genvinde værtsrollen.