Наръчник за конфигурация за Webex за Cisco BroadWorks

Целта на този документ е да предостави описание на конфигурацията на клиента Webex за Cisco BroadWorks. конфигурационен файл config-wxt.xml се предлага в две версии – една за мобилни устройства (Android и iOS) и една за настолни компютри (Windows и MacOS). Клиентите се конфигурират с помощта на конфигурация, която не е видима за краен потребител. Config-wxt.xml предоставя специфична за сървъра информация, като адреси и портове на сървъра и опции за време на изпълнение за самия клиент (например опции, видими на екрана с настройки). Конфигурационните файлове се четат от клиента при стартиране, след като бъдат извлечени от Управление на устройства. Информацията от конфигурационните файлове се съхранява криптирана, което я прави невидима и недостъпна за краен потребител.

PDF файлът не може да се покаже. Изтеглете вместо това.

Беше ли полезна тази статия?