Целта на този документ е да предостави описание на конфигурацията на клиента Webex за Cisco BroadWorks.

Конфигурационният файл config-wxt.xml се предоставя в две версии – една за мобилни устройства (Android и iOS) и една за десктоп (Windows и MacOS). Клиентите се конфигурират с помощта на конфигурация, която не се вижда от крайния потребител.

Configwxt.xml предоставя специфична за сървъра информация, като сървърни адреси и портове и опции за време на изпълнение за самия клиент (например опции, видими в екрана с настройки).

Конфигурационните файлове се четат от клиента, когато стартира, след като бъдат извлечени от Управление на устройства. Информацията от конфигурационните файлове се съхранява криптирана, което я прави невидима и недостъпна за крайния потребител.

За подробности вижте следното ръководство:

Ръководство за конфигуриране на Webex за Cisco BroadWorks. (Последна публикация: 12 юли 2022 г.)