Целта на този документ е да предостави описание на конфигурацията на клиента Webex за Cisco BroadWorks.

конфигурационен файл config-wxt.xml се предлага в две версии – една за мобилни устройства (Android и iOS) и една за настолни компютри (Windows и MacOS). Клиентите се конфигурират с помощта на конфигурация, която не е видима за краен потребител.

Configwxt.xml предоставя специфична за сървъра информация, като адреси и портове на сървъра и опции за време на изпълнение за самия клиент (например опции, видими на екрана с настройки).

Конфигурационните файлове се четат от клиента при стартиране, след като бъдат извлечени от Управление на устройства. Информацията от конфигурационните файлове се съхранява криптирана, което я прави невидима и недостъпна за краен потребител.

За подробности вижте следното ръководство:

Ръководство за конфигуриране на Webex за Cisco BroadWorks . (Последно публикуване: 01 август 2023 г.)