מטרת מסמך זה היא לספק תיאור של התצורה של Webex עבור לקוח Cisco BroadWorks.

קובץ התצורה config-wxt.xml מסופק בשתי גרסאות – אחת לנייד (אנדרואיד ו- iOS) ואחת לשולחן העבודה (Windows ו- MacOS).הלקוחות מוגדרים באמצעות תצורה שאינה גלויה למשתמש הקצה.

configwxt.xml מספק מידע ספציפי לשרת, כגון כתובות ויציאות שרת ואפשרויות זמן ריצה עבור הלקוח עצמו (לדוגמה, אפשרויות גלויות במסך הגדרות).

קבצי התצורה נקראים על-ידי הלקוח בעת הפעלתו, לאחר אחזורם מ'ניהול התקנים'.המידע מקבצי התצורה מאוחסן מוצפן, ובכך הופך אותו לבלתי נראה ובלתי נגיש למשתמש הקצה.

לקבלת פרטים, עיין במדריך הבא:

Webex עבור מדריךהתצורה של Cisco BroadWorks.(פרסום אחרון:יולי 12, 2022)