Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie opisu konfiguracji Webex dla klienta Cisco BroadWorks.

Plik konfiguracyjny config-wxt.xml jest dostępny w dwóch wersjach - jednej dla urządzeń mobilnych (Android i iOS) i jednej dla komputerów stacjonarnych (Windows i MacOS). Klienci są konfigurowani przy użyciu konfiguracji, która nie jest widoczna dla użytkownika końcowego.

configwxt.xml zawiera informacje specyficzne dla serwera, takie jak adresy serwerów i porty oraz opcje środowiska uruchomieniowego dla samego klienta (na przykład opcje widoczne na ekranie Ustawienia).

Pliki konfiguracyjne są odczytywane przez klienta podczas jego uruchamiania, po pobraniu z Zarządzania urządzeniami. Informacje z plików konfiguracyjnych są przechowywane w postaci zaszyfrowanej, dzięki czemu są niewidoczne i niedostępne dla użytkownika końcowego.

Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz następujący przewodnik:

Webex dla Cisco BroadWorks Configuration Guide. (Ostatnia publikacja: 12 lipca 2022 r.)