Celem tego dokumentu jest przedstawienie opisu konfiguracji klienta Webex dla Cisco BroadWorks.

Plik konfiguracyjny config-wxt.xml jest dostępny w dwóch wersjach — jednej dla urządzeń przenośnych (Android i iOS), a drugiej dla komputerów stacjonarnych (Windows i MacOS). Klienci są konfigurowani przy użyciu konfiguracji, która nie jest widoczna dla użytkownika końcowego.

Plik configwxt.xml zawiera informacje specyficzne dla serwera, takie jak adresy i porty serwera oraz opcje środowiska wykonawczego dla samego klienta (na przykład opcje widoczne na ekranie Ustawienia).

Pliki konfiguracyjne są odczytywane przez klienta podczas uruchamiania, po pobraniu z zarządzania urządzeniami. Informacje z plików konfiguracyjnych są przechowywane w postaci zaszyfrowanej, dzięki czemu są niewidoczne i niedostępne dla użytkownika końcowego.

Szczegółowe informacje można znaleźć w następującym przewodniku:

Podręcznik konfiguracji Webex dla Cisco BroadWorks . (Ostatnia publikacja: 01 sierpnia 2023 r.)