Formålet med dette dokumentet er å gi en beskrivelse av konfigurasjonen av Webex for Cisco BroadWorks-klienten.

Konfigurasjonsfilen config-wxt.xml leveres i to versjoner - en for mobil (Android og iOS) og en for desktop (Windows og MacOS). Klientene konfigureres ved hjelp av en konfigurasjon som ikke er synlig for sluttbrukeren.

Configwxt.xml gir serverspesifikk informasjon, for eksempel serveradresser og porter og kjøretidsalternativer for selve klienten (for eksempel alternativer som er synlige i Innstillinger-skjermen).

Konfigurasjonsfilene leses av klienten når den starter, etter at de er hentet fra Enhetsbehandling. Informasjonen fra konfigurasjonsfilene lagres kryptert, noe som gjør den usynlig og utilgjengelig for sluttbrukeren.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se følgende veiledning:

Webex for Cisco BroadWorks konfigurasjonsveiledning. (Siste publisering: 12. juli 2022)