Hensikten med dette dokumentet er å gi en beskrivelse av konfigurasjonen av Webex for Cisco BroadWorks-klienten.

konfigurasjonsfil config-wxt.xml finnes i to versjoner – én for mobil (Android og iOS) og én for skrivebord (Windows og MacOS). Klientene konfigureres ved hjelp av en konfigurasjon som ikke er synlig for sluttbruker.

Configwxt.xml gir serverspesifikk informasjon, for eksempel serveradresser og porter, og kjøretidsalternativer for selve klienten (for eksempel alternativer som er synlige på Innstillinger-skjermen).

Konfigurasjonsfilene leses av klienten når den starter, etter å ha blitt hentet fra Enhetsbehandling. Informasjonen fra konfigurasjonsfilene lagres kryptert, noe som gjør den usynlig og utilgjengelig for sluttbruker.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se følgende veiledning:

Konfigurasjonsveiledning for Webex for Cisco BroadWorks . (Siste publisering: 31. oktober 2023)