Účelem tohoto dokumentu je poskytnout popis konfigurace Webex pro klienta Cisco BroadWorks.

Konfigurační soubor config-wxt.xml je k dispozici ve dvou verzích – jedna pro mobilní zařízení (Android a iOS) a druhá pro stolní počítače (Windows a MacOS). Klienti jsou konfigurováni pomocí konfigurace, která není pro koncového uživatele viditelná.

Konfigurátor configwxt.xml poskytuje informace specifické pro server, jako jsou adresy serverů a porty a možnosti runtime pro samotného klienta (například možnosti viditelné na obrazovce Nastavení).

Konfigurační soubory jsou načteny klientem při spuštění po načtení ze Správy zařízení. Informace z konfiguračních souborů jsou uloženy šifrované, takže jsou neviditelné a pro koncového uživatele nepřístupné.

Podrobnosti naleznete v následující příručce:

Webex pro Cisco BroadWorks Configuration Guide. (Poslední zveřejnění: 12. července 2022)