Účelem tohoto dokumentu je poskytnout popis konfigurace klienta Webex pro Cisco BroadWorks.

konfigurační soubor config-wxt.xml je poskytován ve dvou verzích – pro mobilní zařízení (Android a iOS) a pro počítač (Windows a MacOS). Klienti se konfigurují pomocí konfigurace, která není viditelná pro koncový uživatel.

Soubor configwxt.xml poskytuje informace o konkrétních serverech, jako jsou adresy a porty serverů a možnosti za běhu pro samotného klienta (například možnosti viditelné na obrazovce Nastavení).

Konfigurační soubory jsou načteny klientem při spuštění, po načtení ze správy zařízení. Informace z konfiguračních souborů jsou ukládány zašifrovány, takže jsou pro koncový uživatel neviditelné a nepřístupné.

Podrobnosti naleznete v následující příručce:

Průvodce konfigurací Webex pro Cisco BroadWorks . (Poslední zveřejnění: 1. srpna 2023)