Syftet med det här dokumentet är att tillhandahålla en beskrivning av konfigurationen för Webex för Cisco BroadWorks-klienten.

Konfigurationsfilen config-wxt.xml tillhandahålls i två versioner: en för mobil (Android och iOS) och en för skrivbord (Windows och MacOS). Klienterna konfigureras med en konfiguration som inte är synlig för slutanvändaren.

Configwxt.xml tillhandahåller serverspecifik information som serveradresser och portar och körningsalternativ för själva klienten (alternativ visas till exempel på skärmen Inställningar).

Konfigurationsfilerna läses in av klienten när den startar, efter att de har hämtats från Enhetshantering. Informationen från konfigurationsfilerna lagras krypterad, vilket gör den osynlig och otillgänglig för slutanvändaren.

Mer information finns i följande guide:

Webex för Cisco BroadWorks konfigurationsguide. (Senaste publicering: 12 juli 2022)