Syftet med det här dokumentet är att ge en beskrivning av konfigurationen av Webex för Cisco BroadWorks-klienten.

konfigurationsfil config-wxt.xml finns i två versioner – en för mobil (Android och iOS) och en för stationär (Windows och MacOS). Klienterna konfigureras med en konfiguration som inte är synlig för slutanvändaren.

I filen configwxt.xml finns serverspecifik information, till exempel serveradresser och portar, samt körningsalternativ för själva klienten (till exempel alternativ som visas på skärmen Inställningar).

Konfigurationsfilerna läses av klienten när den startar, efter att ha hämtats från Enhetshantering. Informationen från konfigurationsfilerna lagras krypterad, vilket gör den osynlig och otillgänglig för slutanvändaren.

Mer information finns i följande guide:

Konfigurationsguide för Webex för Cisco BroadWorks . (Senaste publicering: 01 augusti 2023)