Svrha ovog dokumenta je da se obezbedi opis konfiguracije Webex za Cisco BroadWorks klijenta.

Datoteka datoteka sa konfiguracijom config-wxt.xml obezbeđena je u dve verzije – jedna za mobilne (Android i iOS) i jednu za radnu površinu (Windows i MacOS). Klijenti su konfigurisani tako da koriste konfiguraciju koja nije vidljiva krajnji korisnik.

Configwxt.xml pruža informacije specifične za server, kao što su adrese servera i portovi i opcije izvršavanja za sam klijent (na primer, opcije vidljive na ekranu "Podešavanja").

Datoteke za konfiguraciju čita klijent kada počne, nakon preuzimanja iz upravljanja uređajem. Informacije iz datoteka za konfiguraciju se skladište šifrovanim, tako da one budu nevidljive i nedostupne krajnji korisnik.

Detalje potražite u sledećem vodiču:

Webex za Cisco BroadWorks vodič za konfiguraciju. (Poslednje objavljivanje: Avgust 01, 2023)