Отговор на обаждане

Натиснете Отговор/Изпращане .

Отговор на повикване за аларма

Ако слушалката ви е настроена като получател на аларма (спешни) обаждания, получавате обаждания за тревога, когато някой натисне бутона "Спешни случаи" на слушалката си. Обажданията за аларма могат да бъдат настроени да звънят на една слушалка или редица слушалка.

Когато звъни звънене на аларма, чувате различна мелодия на звънене и слушалката ви показва, че имате обаждане за аларма. Ако приемете обаждането, алармата се записва в списъка Аларми. Ако отхвърлите обаждането, алармата не се записва в списъка "Аларми".

Натиснете Ok, за да отговорите на обаждането или натиснете Отхвърляне.

Отговор повикване изчакване

Ако сте на повикване и дойде друго обаждане, чувате тон за изчакване на повикването и дисплеите за входящо обаждане на екрана на слушалката.

Направете едно от тези действия:

  • За да приемете обаждането, натиснете Отговор/Изпращане . Активното Ви обаждане автоматично се задържа.
  • За да отхвърлите обаждането, натиснете Decline. Обаждането се изпраща на гласова поща, ако е конфигурирано.