Hívás megválaszolás

Nyomja meg a Válasz/Küldés gombot.

Riasztási hívás megválaszolja

Ha a készülék riasztási (vészhelyzeti) hívások címzettjeként van beállítva, riasztási hívásokat kap, amikor valaki megnyomja a kézibeszélőn lévő Vészhelyzet gombot. A riasztási hívások beállíthatók úgy, hogy egy kézibeszélőt vagy több készüléket csengessenek.

Amikor egy riasztási hívás csörög, egy másik csengőhangot hall, és a kézibeszélő azt jelzi, hogy riasztási hívása van. Ha elfogadja a hívást, a riasztás a Riasztások listában kerül mentésre. Ha elutasítja a hívást, a riasztás nem kerül mentésre a Riasztások listában.

Nyomja meg az Ok gombot a hívás megválaszolásához, vagy nyomja le a Rejectbillentyűt.

Hívásvárakoztatás megválaszolás

Ha híváson van, és újabb hívás érkezik, hallja a hívásvárakoztatás hangját, és megjelenik a bejövő hívás a kézibeszélő képernyőjén.

Végezze el az alábbi műveletek egyikét:

  • A hívás fogadásához nyomja le a Válasz/Küldés gombot. Az aktív hívás automatikusan várakoztat.
  • A hívás elutasításához nyomja le a Elutasítás gombot. A hívás hangpostára kerül, ha be van állítva.